КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Добре е да знаете Конституцията, защото всичко, което се извършва от март 2020 г. до сега е престъпление против вашите Конституционни права и вашата свобода и право на живот. 

 ВИЖТЕ ПРЕСТЪПНИТЕ ПРОМЕНИ ЗА ЗАКОНИТЕ, КОИТО ПОДЧЕРТАВАМЕ СА НЕЗАКОННИ, тъй като са в пряко пресъпно нарушаване на Конституцията, която е върховния закон в държавата ни и друг за кон над нея няма и не може да има. В същия контекст, всчики решения на Министерския съвет и всчики наредби от министри са незаконни, тъй като и те са в престъпно противоречие с Конституцията.

И ДЕБЕЛО ПОДЧЕРТАВАМЕ! ПОДНОРМАТИВНИ АКТОВЕ, КАКВИТО СА НАРЕДБИ ОТ МИНИСТРИ И РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, когато са в нарушение на Конституцията са незаконни, и без каквато и да е правна тежест. А сега конкретните текстове, които са чисто пресъпление, срещу вас гражданите на република България, и за които тези които са ги създали, предложили и приели ЩЕ ПОНЕСАТ СВОЯТА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ В ЦЯЛАТА СИ ТЕЖЕСТ! 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето 054-01-105 13/11/2020 с вносител ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА;Заповед №-РД-01-619/23.10.2020 г. ,Заповед №-РД-01-626/27.10.2020 г., Заповед №- РД-01-651/11.11.2020 г., Заповед №- РД-01-655/ 13.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, жалбата е и против чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с
Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г.,
Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г.,
Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г.,
Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и
Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

 

Ето заради прокарването на такива евгенистични текстове, заради такива противочовешки предложения и наредби, вие гражданите на Република България трябва да застанете дори и с оръжие и да защитите свободата на вас, близките ви, децата ви , приятелите ви, сънародниците ви. 

 
ЗАЩИТЕТЕ СВОИТЕ КОНСТИТУЦИОННИ ПРАВА И НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ГРУПА ПСИХОПАТИ ДА ВИ ИЗБИЯТ, ЧРЕЗ ТЕЗИ МЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ, КОИТО ПРЕДЛАГАТ ИЛИ ДА ВИ ПРЕВЪРНАТ В РОБИ!
Считаме, че Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за здравето 054-01-105 13/11/2020 с вносител ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА, гореизложените заповеди от министъра на здравеопазването, решенията на Министерския съвет, като и промените в закона за здравето са незаконосъобразни, поради следните аргументи: Обърнете особено внимание на чл. 61 точка 7 от Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за здравето 054-01-105 13/11/2020 с вносител ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА – „Контактните лица по. ал.2 и 3 не може да откажат извършването на „изследване с цел „установяване на носителството на заразна болест по ал.1 или 3)“.

А сега прочетете внимателно Конституцията и обърнете специално внимание

НА тези два члена от Конституцията ;

 
чл. 29 ал.2. Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.
и чл. 52 ал.(4) Никой не може да бъде подлаган принудително на лечение и на санитарни мерки .

Предложения законопроект за изменение на Закона за здравето и всички наредби от здравния министър и решения на МС са пряко посегателство, върху свободата, здравето и живота на всеки български гражданин. Считаме,че предложения законопроект от Дариткова е престъпление против всички български граждани и искаме незабавно, нейното отстраняване и подвеждането й под наказателна отговорност. Настояваме освен да се смосезира Конституционния съд и прокуратурата на Република България, за да може Дариткова да бъде подведена  под наказателна отговорност, тъй като предложения законопроект за изменение на Закона за здравето е пряко посегателство, върху свободата, здравето и живота на всеки български гражданин.