Според бюлетин на Световната здравна организация – честота на фаталните случаи на инфекцията по COVID-19 Процентът на фаталност на инфекциите варира от 0,00% до 1,63 %John P A Ioannidis

By admin