Month: февруари 2021

Бюлетин на Световната здравна организация – Процентът на фаталност на инфекциите варира от 0,00% до 1,63 %

Според бюлетин на Световната здравна организация – честота на фаталните случаи на инфекцията по COVID-19 Процентът на фаталност на инфекциите…

ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ и КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА БИОЛОГИЯТА И МЕДИЦИНАТА

ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Моля, обърнете внимание на Член 3: Право на неприкосновеност на личността 1. Всеки…